34. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

datum konání: 27.09.2013 - 29.09.2013
místo konání: Brno, OREA Hotel Voroněž I

POŘADATELÉ:

Prezident: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Viceprezident: MUDr. Radovan Vlk
Předseda vědecké rady: doc. MUDr. Marek L′ubušký, Ph. D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Marek L′ubušký, Ladislav krofta, Ivana Marková, Aleš Dlouhý, Jan nový, Pavel Vlašín,
Aleš Skřivánek

VĚDECKÁ RADA:
Zdeněk Adamík, Hana Belošicová, Miroslav Břešťák, Pavel Calda, David Čutka,
Ishraq Dhaifalah, Klára Dlouhá, Aleš Dlouhý, Daniela Fischerová,
Veronika Frisová, Filip Frühauf, Marcel Gärtner, Romana Gerychová, Lucie Haaková,
Lubomír Hašlík, Karel Hodík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Marian Kacerovský, Barbora Kováčová, Ladislav Krofta, Eduard Kulovaný, Petr Lošan, Marek L′ubušký, Petr Lošan,
Radim Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata, David Matura, Ivana Musilová, Jan Nový,
Jana Pannová, Ivana Pinkavová, Petr Polák, Vít Přibyl, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová, Michaela Sukupová, Kamil Švabík, Iva Urbánková, Pavel Vlašín, Radovan Vlk,
Jiří Vojtěch, Vít Weinberger, Micha Zikán, Zdeněk Žižka, Marcin Wiechec (Polsko)
_______________________________________________________________________

ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 27. 9. 2013

KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Doporučená ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek L′ubušký, Ph. D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (Praha), MUDr. pavel Vlašín (Brno)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)

12.50-13.00 hod. L. Krofta, M. L′ubušký, R. Vlk
Zahájení kurzu
13.00-14.45 hod. M. L′ubušký
•Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
•Hodnocení podroné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství
•Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
14.45-15.15 hod. Diskuse

15.15-15-30 hod. Coffee break

15.30-17.00 hod. L. Krofta
•Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze-ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vwedení porodu
•Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
17.00-17.30 hod. Diskuse

17.30-18.30 hod. L. Krofta, M. L′ubušký, R. Vlk
•Live scan
18.30-19.00 hod. Diskuse

V rámci registračního poplatku na UZ kurz obdrží všichni účastníci novou výkladovou monografii k aktuálním doporučeným postupům České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

„Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství“
autorského kolektivu Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík a Ivana Marková.

Monografie obsahuje podrobný výklad a popis metodiky provedení doporučených ultrazvukových vyšetření včetně obrazové dokumentace.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 28. 9. 2013

ONKOGYNEKOLOGIE
Adnexální patologie
Patologie dělohy

REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
PUL
VVV reprodukčních orgánů v UZ obraze
Abnormální krvácení (myomy, polypy, hydrosonografie)

PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Screeningové programy v těhotenství
Hodnocení podrobné morfologie plodu
Dopplerometrie v průběhu prenatální péče
Marcin Wiechec (Polsko)-ISUOG
------------------------------------------------------------------------------------------

NEDĚLE 29. 9. 2013

UROGYNEKOLOGIE

VARIA

DOPORUČENÉ POSTUPY
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství
Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze-ultrazvukové vyšetření
před stanovením taktiky vedení porodu
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství


ÚHRADOVÉ MECHANISMY
Registrační listy zdravotních výkonů (UZ + prenatální diagnostika)
____________________________________________________________

••• CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

Vážení,
v průběhu konference bude předána
Cena za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou, publikovanou v roce 2012.
Cena bude udělena ve dvou věkových kategoriích, do 35ti let a nad 35 let. Vítěz každé věkové kategorie bude oceněn honorářem ve výši 15 000,-kč. Přihlášky prosím zasílejte elektronicky na e-mail sekce: info@gynultrazvuk.cz.
Cena bude vítězům předána v rámci konference. Vyhlášení výsledků bude provedeno rovněž formou společnsého mailingu.

Na setkání s Vámi v Brně se těší

Marek L′ubušký - předseda Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Ladislav Krofta - místopředseda Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Všeobecné informace:
upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaná přednášející
• přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivnho formuláře, který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do 15.8.2013
• doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

Ubytování:
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána uybtovací kapacity, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za uybtování uhrazena do 25. 8. 2013, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00 Olomouc
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací a akci.

Vědecký sekretariát:
MUDr. Ivana Marková, Ph. D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz

Organizační zajištění konference:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, www.g-agency.eu
Kamila Crhová, tel: +420 724 277 964
Mgr. Lucie Marková, tel: +420 602 740 822
E-mail: info@g-agency.eu
Fax: +420 585 234 499

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu