XXXIX. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 22.01.2010 - 24.01.2010
místo konání: Aquapalace Hotel Praha Čestlice

ve spolupráci s firmou

NOVINKA - DOPNĚNÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU!

22. 1. 2010 PÁTEK

V 18:00 hod.

Satelitní symposium  společnosti

Odborný program:

Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gyn.-por.klinika 1. LF UK a VFN Praha
Alternativní možnosti léčby klimakterického syndromu u rizikových pacientek

MUDr. Aleš Skřivánek, G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Olomouc
Dlohodobé sledování účinku probiotik v průběhu těhotenství a po porodu

MUDr. Sausen Sládková, Alergologie a klinická imunologie, Mediconet Praha
Imunomodulace u recidivujích urogynekologických infekcí

Akce je hodnocena 2 kredity v systému vzdělávání ČLK.
Po skončení odborného programu Vás zveme na přátelské posezení s občerstvením formou rautu.

_______________________________________________________________________________________

23.1.2010 SOBOTA

Program dopoledního bloku - I. část:

Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák

prof. MUDr. Michael Halaška, Dr.Sc.:
Léčba hyperaktivního močového měchýře u žen v menopauze
prof. MUDr. Petr Broulík, Dr.Sc.:
Osteoporóza v gynekologické ambulanci
PhDr. Tereza Spoerriová:
Tajemství aktu Diego Velázqueze
MUDr. Monika Koudová:
Genetika trombofilních mutací

Po skončení dopoledního bloku IHNED navazuje - II. část programu
X. Ultrazvukový kurz

MUDr. Ivo Horniak:
Technické předpoklady dopplerovských technik UZ vyšetřování
MUDr. Monika Frisová:
Praktické aplikace dopplerovských technik II


24. 1. 2010 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací - výsledky posledních jednání SSG ČR

Obecné informace:

Začátek přednášek: v 9.00 hod.
Registrace:
22.1.2010 od 17.00-20.00 hod.
23.1.2010 od 7.30 hod.
24.1.2010 od 8.30 hod.
Ubytování: Aquapalace Hotel Praha Čestlice, Pražská 137, Čestlice, ww.aquapalacehotel.cz
Společenský večer: 23.1.2010 Hotel Aquapalace
Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro doprovod - 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za uybtování uhrazena do 21.12.2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

!UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte:
sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 724 277964, 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu

Platbu za registrační poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č.ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! Informujte prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací


On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu