XI. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 09.04.2010 - 11.04.2010
místo konání: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

ve spolupráci s firmou

 

!NOVINKA V UZ DOŠKOLOVÁNÍ!

Vážení kolegové,

s blížícím se termínem zavedení ultrazvuku do povinné výbavy gynekologických ordinací od roku 2012 a vzhledem ke stoupajícímu zájmu o dosavadní UZ školení jsme pro Vás připravili rozšířený program, oddělený od sobotního odborného programu.

V dalších doškolovacích akcích budeme vycházet z Vašich ohlasů na tuto změnu.

Na Vaši účast se těší organizační výbor.

 

UZ Workshop
Datum konání: 9.4.2010, Hotel Flora Olomouc
Čas konání:     16:00-19.00 hod.

Odborný program:
MUDr. Ivo Horniak: UZ vyšetřování v porodnictví a v gynekologii 
(praktické ukázky)

MUDr. Vladimír Krofta: UZ endometriózy

MUDr. Petr Polák: UZ diagnostika v I. trimestru


Pro účastníky workshopu bdue zajištěn coffee break a občerstvení po skončení odborného programu.

Akce bude zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Každý účastník obdrží za účast potvrzení.

10.4.2010 SOBOTA

doc. MUDr. Otto Mayer jr. CS.c.: Některé problémy generické substituce léčiv

prim. MUDr. Harald Čadílek: Qlaira-první přirozenější antikoncepce, zkušenosti
z praxe

MUDr. Michael Fanta, Ph.D.: Antikoncepce v perimenopauze

MUDr. Kateřina Svojanovská: Současné možnosti diagnostiky a léčby závažného 
PMS/PMDD

MUDr. Petr Kovář: Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon

Mgr. Jakub Uher: Právní důsledky chování lékaře, možné samnkce ze strany   
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

11.4.2010 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR-situace ve financování gynekologických ordinací - výsledky posledních jednání SSG ČR.

Začátek přednášek: cca v 9.00 hod.
Registrace: 9.4.2010 od 17.00-20.00 hod.
10.4.2010 od 7.30 hod.
11.4.2010 od 8.30 hod.
Ubytování: hotel Flora
Společenský večer: pro účastníky semináře - součást regsitračního poplatku, 
pro doprovod 800,-Kč.

Na setkání s Vámi se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací


On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu