XLI. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 17.09.2010 - 19.09.2010
místo konání: Mílovy

ve spolupráci s firmou Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

 17. 9. 2010 PÁTEK

UPOZORNĚNÍ - Pokračování v UTZ doškolování!

UTZ WORKSHOP II

Datum a místo konání: 17. 9. 2010, hotel Devět Skal
Čas konání:                    16.00-19.00 hod.

Odborný program:
MUDr. Ivo Horniak: Technologické základy 4D
MUDr. Pavel Vlašín: Gynekologické aplikace
Přednášející bude doplněn: 4D dna pánevního
MUDr. Pavel Vlašín: Novinky prenatální diagnostiky

Přednášející bude upřesněn v průběhu měsíce srpna 2010. Aktualizace bude provedena na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.
Pro účatsníky woskrhopu bude zajištěn coffee break a občerstvení po skončení odborného programu.
Akce bude zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Každý účastník obdrží za účast potvrzení.

________________________________________________________________

18. 9. 2010 SOBOTA

I. BLOK
Chairman: doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

as. MUDr. Petr Křepelka:
Porovnání představy maminek o používání AK těsně po porodu s realitou po šesti měsících.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.:
Výsledky projektu Choice v České a Slovenské republice
MUDr. Mirosalv Havlín:
Vaginální kroužek a poševní prostředí
MUDr. Karel Řežábek:
Aktuální témata IVF
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.:
Gestační diabetes-doporučený postup v jeho screeningu v těhotenských poradnách

II. BLOK
Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák

prim. MUDr. JIří Štěpán, CSc.:
Novinky v HPV vakcinaci - EUROGIN 2010
MUDr. Mgr. Igor Piňos, CSc.:
Jak předcházet právním dohrám v gynekologii a porodnictví

_______________________________________________________________________

19. 9. 2010 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR-situace ve financování gynekologických ordinací-výsledky posledních jednání SSG ČR.

Začátek přednášek: v 9.00 hod.
Registrace: 17.9. 2010 od 15.15-20.00 hod.
                       18.9.2010 od  7.30 hod.
                       19.9.2010 od 8.45 hod.
Ubytování: Hotel Devět Skal, Penzion U Šlechtů
Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro doprovod 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ PŘIHLÁŠKA
Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti uvbytování v okolních penzionech.

Nebude-li částka za ubytiování uhrazena do 17.8.2010, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu.
Veškeré paltby prosím zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č.ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Informujte prosím o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR                             

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek-pověřen organizací


On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu