4. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

datum konání: 10.12.2010 - 12.12.2010
místo konání: Praha, Orea Hotel Pyramida

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

Generální partner

Hlavní partneři
Prezident konference: MUDr. Vladimír Dvořák

Předseda vědecké rady: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Zahraniční členové vědecké rady:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), prof. Giovanni Miniello (Itálie), 
Alexander Mortakis, MD, (Řecko), prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dümlerová, MUDr.Vladimír Dvořák, Anna Hajská, MUDr. Tomáš Malík, Lucie Marková DiS., MUDr. Aleš Skřivánek
____________________________________________________________

10.12.2010 PÁTEK

ODBORNÝ PROGRAM

Kaňkův den

pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3.LF UK a FN Královské Vinohrady a pod záštitou děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

9.00 ZAHÁJENÍ B. Svoboda, V. Dvořák

9.00-12.00 hod. Dopolední blok
Prekanceróza a ZN vulvy

12.00-14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00-16.00 hod. Odpolední blok
Prekancerózy a ZN vaginy

16.30 hod. JEDNÁNÍ výboru Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

18.00 hod. HPV FÓRUM II společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
                     Vstup na základě pozvánky!

 

11.12.2010   SOBOTA

Volná sdělení do dopoledního a odpoledního bloku či postery lze přihlásit nejpozději do 31.10.2010 a to elektornicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.kolposkopie.cz, www.g-agency.eu.

9.00-12.00 hod. Dopolední blok-VOLNÁ SDĚLENÍ
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy

12.00-14.00 hod. PŘESTÁVKA
12.00 hod. Satelitní symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.
4 roky kvadrivalentní vakcíny proti karcinomu děložního čípku a dalším HPV  asociovaným onemocněním v ČR
         

       14.00-15.30 hod. Dopolední blok-VOLNÁ SDĚLENÍ
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy

15.30 hod. JEDNÁNÍ  členů SSG ČR

20.00 hod. GALA VEČER - Orea hotel Pyramida

________________________________________________________________

 

12.12.2010   NEDĚLE

9.00-12.00 hod. Dopolední blok

Follow up žen s ošetřenou prekancerózou

První výsledky screeningu karcinomu děložního hrdla

 

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.kolposkopie.cz, www.g-agency.eu.

 

12.00 hod. Závěr konference
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné informace
Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!
Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu nejpozději do 31.10. 2010.
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 6. 11. 2010, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc,
tel: 602 740 822, 724 277 964, e-mail:
info@g-agency.eu,
Přihlášku v elektronické podobě lze také vyplnit na
www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.kolposkopie.cz

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80
Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci naleznete v přihlášce.

On-line příhláška k aktivní účasti

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu