XLIII. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 08.04.2011 - 10.04.2011
místo konání: Hotel Růže, Český Krumlov

ve spolupráci se společností

 

8. 4. 2011 PÁTEK            OPAKOVÁNÍ v UZ doškolování!

pro velký zájem o ultrazvukové doškolování a z důvodu neuspokojení všech zájemců o účast na UZ školení kurzu v rámci lednového semináře v Praze Čestlicích si Vás dovolujeme pozvat na opakování ULTRAZVUKOVÉ AKADEMIE.

Na kurzu se budou opět podílet přední odborníci na tuto problematiku ve spolupráci s firmou Electric Medical Service s.r.o., distributorem ultrazvukových přístrojů. GE.

Akce se bude skládat nejen s teoretické části, ale i praktických ukázek vyšetření na pacientkách.

Účast je vhodná nejen pro ty, kteří zatím UZ přístroj nevlastní, ale i k osvěžení systematických základů UZ diagnostiky,

Akce bude zařazena v systému celoživotního vzdělávání ČLK.

Obsah odborného programu:

14.00-16.00 hod.   I. BLOK
Gynekologické aplikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci
Technologické základy
UZ anatomie malé pánve
Fyziologický obraz

16.00-16.30 hod. Coffee break

16.30-19.00 hod.  II. BLOK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek
Postupy vyšetření, základní měření
Ukázky vyšetření na pacientkách
Praktická vyšetřování

zhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je OPĚT kapacita účastníků omezena v počtu max. 50 účastníků. V případě plné kapacity budete písemně vyrozuměni.

Na akci je nutné se registrovat zvlášť, bez nutnosti absolvovat sobotní odborný program.

Sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu na www.ssg.cz a
www.g-agency.eu.

________________________________________________________________

9. 4. 2011 SOBOTA  9.00 hod.

Obsah odborného programu:

MUDr. Michael Fanta
Léčba dysfunkčního a silného menstruačního krvácení
MUDr. Radmila Čadílková
YAZ a Qlaira-zkušensoti z praxe
MUDr. Petr Křepelka
Terapeutické využití hormonální antikoncepce
MUDr. Martin Votava
Originální vs. generické přípravky, účinnost a bezpečnost
José Manuel de Castro da Silva Couto (Coimbra, Portugalsko):
Zhodnocení podávání Coriolus versicolor (outkovka pestrá) u pacientů s HPV
(Prezentace bude probíhat v angličtině. V rámci přednášky je zajištěna přítomnost tlumočníka.)

 

Sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu na www.ssg.cz a
www.g-agency.eu.
_______________________________________________________

10.4.2011  NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR:
• situace ve financování gynekologických ordinací
• výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek jednání v 9.00 hod.

Registrace: 8.4. 2011 od 13.30-14.30 hod.-UZ AKADEMIE
8.4.2011 od  17.00-20.00 hod.
9.4.2011 od 8.00 hod.
10.4.2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Hotel Růže, Hotel OLD INN 
Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku,
pro doprovod 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ PŘIHLÁŠKA
• Bude-li v době doručení vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informování, náhradní uybtování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytiování uhrazena do 4. 3.2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, tel: 602 740 822, 724277964, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu.

!Veškeré platby prosím zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č.ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Na setkání se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek-pověřen organizací

 

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu