Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

datum konání: 03.06.2011 - 05.06.2011
místo konání: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK:
Datum konání: 4. 6. 2011

Generální partner:

 

ČTVRTEK 2. 6. 2011 WORKSHOPY

Čas konání: 13.00 hod.

Workshop 1:
Růstová retardace plodu - ultrazvukový management
Koordinátoři: P. Calda, K. Hodík, M. Pětroš
Workshop 2:
Superkonziliární ultrasonografické vyšetření v průběhu prenatální péče
(CERTIFIKÁT, podmínky k jeho získání, způsob úhrady)
Koordinátoři: M. L′ubušký, L. Krofta, P. Vlašín
Workshop 3:
Hypoxie plodu - postupy lege artis, kazuistiky
Koordinátoři: A. Měchurová, A. Roztočil, M. Procházka
Workshop 4: ZRUŠENO!
Workshop 5:
Cervikální patologie
Koordinátoři: J. Ondruš, R. Pilka, V. Dvořák
Workshop 6: ZRUŠENO
Workshop 7:
Poruchy poševního prostředí, záněty pochvy a zevního genitálu, vulvovaginální dyskomfort
Koordinátoři: J. Špaček

Místo konání a přesné časové rozpětí workshopů bude aktualizopváno podzěji. Sledujte prosím průběžnou aktualizaci na webu www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.gynstart, www.g-agency.eu.

16.00 hod. Zasedání výboru a revizní komise ČGPS ČLS JEP

___________________________________________________________________________

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

PÁTEK 3. 6. 2011

9.00 hod.              Zahájení konference
9.15-11.00 hod.   KONTROVERZE ASISTOVANÉ REPRODUKCE
9.15-10.00 hod.   Přenos jednoho embrya, pro a proti
10.00-11.00 hod. Léčba neplodnosti v ambulanci gynekologa, její limity
11.00-12.00 hod. KONTROVERZE-PERINATOLOGIE I
11.00-12.00 hod. ST analýza, pro a proti

12.00-14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00-17.00 hod. KONTROVERZE - GYNEKOLOGIE I
14.00-15.00 hod. Robotická chirurgie v gynekologii, ano či ne
15.00-16.00 hod. Použití síťových implantátů v gynekologii, pro a proti
16.00-17.00 hod. Lamfadenektomie u Ca endoemtria, pro a proti

14.00-16.00 hod. PARALELNÍ WORKSHOP: Spolupráce lékaře a farmaceutické společnosti
1. z pohledu právníka
JUDr. Jana Marečková, Mgr. Martin Schimmer
( advokáti AK Marečková)
2. z pohledu daňového poradce
Ing. Lucie Rytířová
(daňový poradce, Mazars s.r.o.)

17.15 hod. Zasedání redakční rady České gynekologie

_________________________________________________________________________

SOBOTA 4. 6. 2011

9.00-12.00 hod. KONTROVERZE-PERINATOLOGIE II
Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky
9.00-10.00 hod.   Epiziotomie - pro a proti
10.00-11.00 hod. Růstová retardace plodu-ukončit nebo sledovat?
11.00-12.00 hod. Screeningové programy v těhotenství pro a proti-ekonomické možnosti systému

12.00-14.00 hod. PŘESTÁVKA

13.00-14.00 hod. SEKCE POSTERŮ

14.00-17.00 hod. KONTROVERZE-GYNEKOLOGIE II
14.00-15.00 hod. Office hysteroskopie - pro a proti
15.00-16.00 hod. See and Treat - pro a proti
16.00-17.00 hod. Vakcinace proti hPV-kvadrivalentní versus bivalentní vakcína
Hrazení vakcina z veřejného zdravotního pojištění, pro a proti

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK

9.00-12.00 hod. KONTROVERZE-PERINATOLOGIE II
Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky.

12.00-14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00-17.00 hod. AKTIVNÍ SDĚLENÍ PORODNÍCH ASISTENTEK

20.00-1.00 hod. GALA VEČER
Místo konání: Velký sál Kongresového centra ALDIS a přízemní prostory

Účinkují: Velký sál: kapela GOOD COMPANY s rep. BONEY M. REVIVAL.
                                  V průběhu večera vystoupí Peter Nagy.

                 Přízemní prostory: cimbálová kapela RÉVA.

Občerstvení je zajištěno formou rautu.

__________________________________________________________________________________

NEDĚLE 5. 6. 2011

9.00-12.00 hod. KONTROVERZE-PERINATOLOGIE III
9.00-10.00 hod. Vliv vaginálního porodu na pánevní dno-pohled urogynekologa a porodníka
10.00-11.00 hod. Operační řešení postpartální hemoragie - pro a proti
11.00-12.00 hod. Změny v systému postgraduálního vzdělávání v ČR a v Evropě


•Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteřá se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející!
•Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlášsit nejpozději do 31. 3. 2011.
•Volná sdělení k aktivní účasti zasílejte POUZE formou on-line přihlášky k aktivní účasti.
•Interaktivní formulář naleznete na webovýchstránkách: www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu.
•Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm.

•Vědecký sekretariát: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc.
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., tel: +420 58844 kl. 5835, 4103, e-mail: martin.prochazka@fnol.cz.

•Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc,
kontaktní osoba: Mgr. Lucie Marková, tel: +420 602 740 822, e-mail: markova@g-agency.eu, Kamila Crhová, tel:+420 724 277 964, e-mail: crhova@g-agency.eu.

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajsití každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30.4.2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, v on-line podobě ji lze také vyplnit na www.ssg.cz, www.cgps.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přiláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. Přihláška je univerzální tzn. pro lékaře i pro porodní asistentky.

 


On-line přihláška k aktivní účasti

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu