32. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

datum konání: 08.10.2011 - 09.10.2011
místo konání: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO

POŘADATEL:
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG)

Bernard Benoit (Monako), Georges Haddad (Francie), Jack Jani (Belgie),
Vladimír Dvořák, Ishraq Dhaifalaf, Jaroslav Feyereisl, Ladislav Krofta,
Marek Lubušký, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Šantavý

Vědecká rada:
Bernard Benoit (Monako), Miroslav Břešťák, Pavel Calda, Georges Haddad (Francie), Jack Jani (Belgie), Eduard Kulovaný, Ladislav Krofta, Marek Lubuský,
Jan Nový, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Šantavý, Pavel Ventruba, Pavel Vlašín

Organizační výbor:
Marek Lubuský, Ladislav Krofta, Ishraq Dhaifalah, Jan Nový, Aleš Skřivánek,
Jiří Šantavý, Pavel Vlašín

ODBORNÝ PROGRAM:

PÁTEK 7.10.2011 17:00-19.00 hod.

WORKSHOP LIVE SCANNING
-
pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
(vstup je pro registrované účastníky zdarma, je ale nutné předem provést registraci v přihlášcce)

Marek Lubušký (FN Olomouc)
Ladislav Krofta (ÚPMD, Praha)
Pavel Vlašín (Centrum prenatální diagnostiky, Brno)
Ishraq Dhaifalah (FN Olomouc)
Petr Polák (U.S.G. POL. s.r.o., Olomouc)

SOBOTA 8.10.2011

8.45 hod. Zahájení konference

9.00 hod. Rozštěpové vady obličeje
Bernard Benoit (Monaco)
Pavel Vlašín (Centrum prenatální diagnostiky, Brno)
Ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje
Jitka Vokurková (Klinika plastické chirurgie, FN Brno)
Význam prenatální diagnostiky v léčbě rozštěpů obličeje z pohledu plastického chirurga

11.00-11.30 Coffee Break

11.30 hod. Prenátální dopplerometrie (patofyziologie, IUGR, hemolytická nemoc)
Marek Lubušký (FN Olomouc)
Ladislav Krofta (ÚPMD, Praha)

12.30-14.00 hod PŘESTÁVKA

14.00 hod. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
Ladislav Krofta (ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk (FN Motol, Praha)
Karel Hodík (FN Hradec Králové)

15.00 hod. An ISUOG organized course:
"From A to Z on invasive procedures during pregnancy"
Jack Jani (Belgie)
Georges Hadda (Francie)

20.00-1.00 hod. Společenský večer
U královny Elišky, Mendlovo náměstí 1b, Brno

 NEDĚLE 9.10.2011

9.00 hod. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR
Vladimír Dvořák (Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno)
Marek Lubušký (FN Olomouc)

Novinky v postgraduálním vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví
Jaroslav Feyereisl (ÚPMD, Praha)
Možnosti vyšetření plodu v období I. trimestru těhotenství
Jiří Šantavý (FN Olomouc)

Návrhy doporučených postupů

Přednášky budou simultálně tlumočeny. Kongresovými jazyky jsou čeština, angličtina, slovenština. Finální program bude doplněn dle přihlášených aktivních sdělení.

"CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP"

Vážení, 
v průběhu konference bude předána Cena za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou publikovanou v roce 2010.

Cena bude udělena ve dvou věkových kategoriích, do 35ti let a nad 35 let. Vítěz každé věkové kategorie bude oceněn honorářem ve výši 15 000,-Kč. Přihlášky prosím zasílejte elektornicky na e-mail sekce: info@gynultrazvuk.cz.

_______________________________________________________________

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

• upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející
• přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách www.cgps.cz a www.gynultrazvuk.cz od 1.6.2011
• doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE:
• G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, www.g-agency.eu
Kamila Crhová, tel: +420 724 277 964, e-mail: crhova@g-agency.eu
Mgr. Lucie Marková, tel: +420 602 740 822, e-mail: markova@g-agency.eu

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpaná ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 31.8.2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, v on-line podobě ji lze také vyplnit na www.cgps.cz, www.ultrazvuk.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Děkujeme a na setkání s Vámi se těší

Organizační výbor

 

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu