ONLINE PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI

Abstrakt své prezentace vložte do textového okna (bez formátování). Pro text abstraktu máte k dispozici 3 000 znaků. Všechny příspěvky je nutné zaslat nejpozději do 31. 3. 2011. O jejich zařazení do programu akce rozhoduje Vědecká rada akce. Každý bude informován e-mailovou formou.
Vlastní text (maximální 3000 znaků):

Upozornění

Přihláška k aktivní účasti nenahrazuje přihlášku účastníka konference. Pro registraci na konferenci je nezbytné vyplnit a odeslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíte, kontaktujte sekretariát Gyn.-por. oddělení FN Olomouc (martin.prochazka@fnol.cz).

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu