5. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

datum konání: 09.12.2011 - 11.12.2011
místo konání: Praha, OREA Hotel Pyramida

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

Generální partner

Hlavní partner
Prezident konference: MUDr. Vladimír Dvořák

Předseda vědecké rady: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., MUDr. Tomáš Malík, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Leopold Rotter, MUDr. Aleš Skřivánek, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Zahraniční členové vědecké rady:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), Walter Prendiville, MD, (Irsko),
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dümlerová, MUDr.Vladimír Dvořák, Anna Hajská, MUDr. Tomáš Malík, Mgr. Lucie Marková, MUDr. Aleš Skřivánek
____________________________________________________________

9. 12. 2011 PÁTEK  PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM

                                          XXX. Kaňkův pražský onkologický den
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské   Vinohrady a pod záštitou primátora Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Screening, epidemiologie ZN prsu
Novinky v diagnostice ZN prsu
Benigní léze prsu
Multidisciplinární přístup k diagnostice a terapii karcinomu prsu
Chirurgická léčba ZN prsu
Systémová terapie, radioterapie v léčbě ZN prsu
Dispenzarizace

10. 12. 2011   SOBOTA a 11. 12. 2011 NEDĚLE

Volná sdělení do dopoledního a odpoledního bloku v sobotu a dopoledního bloku v neděli či postery lze přihlásit nejpozději do 31.10.2011 a to elektornicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.kolposkopie.cz, www.cgps.cz, www.ssg.cz.

Témata:

Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnsotika a léčba
Prevence a screening v onkogynekologii
Onemocnění asociovaná s HPV
Kolposopie

20.00 hod. GALA VEČER - Orea hotel Pyramida

________________________________________________________________

 Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.kolposkopie.cz, www.g-agency.eu.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné informace
Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!
Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz, nejpozději do 31.10. 2011.
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 7. 11. 2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 602 740 822, +420 724 277 964, e-mail:
info@g-agency.eu,
Přihlášku v elektronické podobě lze také vyplnit na
www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.kolposkopie.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80
Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci naleznete v přihlášce.

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu