33. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

datum konání: 05.10.2012 - 07.10.2012
místo konání: OREA Hotel Voroněž I, BRNO

POŘADATELÉ:

Prezident: doc. MUDr. Marek L′ubušký, Ph. D.
Viceprezident: MUDr. Pavel Vlašín
Předseda vědecké rady: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Marek L′ubušký, Ladislav krofta, Ivana Marková, Aleš Dlouhý, Jan nový, Pavel Vlašín,
Aleš Skřivánek

VĚDECKÁ RADA:
Miroslav Břešťák, Pavel Calda, David Čutka, Robert Dankovčík, Ishraq Dhaifalah,
Aleš Dlouhý, Daniela Fischerová, Veronika Frisová, Romana Gerychová, Lukáš Hruban,
Karel Hodík, Adam Hudec, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, Eduard Kulovaný,
Marek L′ubušký, Petr Lošan, Radim Marek, Jaromír Mašata, Ivana Musilová, Jan Nový, Michal Pětroš, Aleš Skřivánek, Michaela Sukupová, Kamil Švabík, Pavel Vlašín, Radovan Vlk,
Micha Zikán, Robert Dankovčík (SR), Dirk Timmewrman (Belgie), Marcin Wiechec (Polsko)
_______________________________________________________________________

ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 5. 10. 2012

CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP
"Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách"
"Prenatální péče o vícečetná těhotenství"

Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek L′ubušký, Ph. D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (Praha), MUDr. pavel Vlašín (Brno)

12.50-13.00 hod. L. Krofta, M. L′ubušký, P. Vlašín
Zahájení kurzu
13.00-13.45 hod. M. L′ubušký
Dopplerometrie-patofyziologie
13.45-14.30 hod. M. L′ubušký
Dopplerometrie-fetální anémie
14.30-15.15 hod. L. Krofta
Dopplerometrie-IUGR
15.15-15.45 hod. DISKUSE

15.45-16-00 hod. Coffee break

16.00-16.45 hod. L. Krofta
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
16.45-17.00 hod. DISKUSE
17.15-18.15 hod. L. Krofta, M. L′ubušký, P. Vlašín
Lifie scan
18.15-18.45 hod. DISKUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 6. 10. 2012

ONKOGYNEKOLOGIE
Adnexální patologie
Patologie dělohy
Dirk Timmerman (Belgie)-ISUOG

REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
Těhotesntví nejasné lokalizace
VVV reprodukčních orgánů v UZ obraze
Abnormální krvácení (myomy, polypy, hydrosonografie)

PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Screeningové programy v těhotenství
Hodnocení podrobné morfologie plodu
Dopplerometrie v průběhu prenatální péče
Marcin Wiechec (Polsko)-ISUOG
Robert Dankovčík (SR)
------------------------------------------------------------------------------------------

NEDĚLE 7. 10. 2012

UROGYNEKOLOGIE

VARIA

DOPORUČENÉ POSTUPY
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
Prenatlní péče o vícečetná těhotenství
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

ÚHRADOVÉ MECHANISMY
Registrační listy zdravotních výkonů (UZ + prenatální diagnostika)
____________________________________________________________

••• CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

Vážení,
v průběhu konference bude předána
Cena za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou, publikovanou v roce 2011.
Cena bude udělena ve dvou věkových kategoriích, do 35ti let a nad 35 let. Vítěz každé věkové kategorie bude oceněn honorářem ve výši 15 000,-kč. Přihlášky prosím zasílejte elektornicky
na e-mail sekce: info@gynultrazvuk.cz.
Vyhlášení soutěže o výše uvedenou nejlepší práci bude provedeno formou společnsého mailingu.

Na setkání s Vámi v Brně se těší

Marek L′ubušký - předseda Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Ladislav Krofta - místopředseda Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Všeobecné informace:
upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaná přednášející
• přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivnho formuláře, který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz
• doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

Ubytování:
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána uybtovací kapacity, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za uybtování uhrazena do 31. 8. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00 Olomouc
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací a akci.

Vědecký sekretariát:
MUDr. Ivana Marková, Ph. D., e-mail: imickova@email.cz

Organizační zajištění konference:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, www.g-agency.eu
Kamila Crhová, tel: +420 724 277 964
Mgr. Lucie Marková, tel: +420 602 740 822
E-mail: info@g-agency.eu
Fax: +420 585 234 499

VYUŽIJTE ONLINE PŘIHLÁŠKU

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
16.09.2021 - 19.09.2021
Místo: Hotel Thermal, Karlovy Vary
kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu