XXXVIII. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 18.09.2009 - 20.09.2009
místo konání: hotel Devět skal, Milovy

Ve spolupráci s firmiou Organon Schering-Plough a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP.

Program:

18. 9. 2009 PÁTEK

V 18:00 hod.

Satelitní symposium společnosti

 

IMUNOLOGICKÉ ASPEKTY PŘÍRODNÍCH PŘÍPRAVKŮ V GYNEKOLOGICKÉ PRAXI

 
Odborný program:

RNDr. Dana Nováková: Imunologie ženského genitálního traktu.
prof. MUDr. Aleš Roztočil:  Vaginální mykóza známá neznámá
MUDr. Zoja Roháčová: Využití přírodních prostředků k potlačení vulvovaginitid      
mykotického, bakteriálního či smíšeného původu

Přednášející budou doplněni na web www.ssg.cz a www.g-agency.eu v průběhu července 2009.

Po skončení odborného programu bude následovat občerstvení formou rautu.
_______________________________________________________________________________________

19.9.2009 SOBOTA

Program dopoledního bloku I. část:

Chairman: doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc.

MUDr. Kateřina Veselá:
Význam preimplantační genetické diagnostiky v léčbě neplodnosti
MUDr. Martina Novotná:
Compliance při užívání kombinované kontracepce
as. MUDr. Eduard Kučera, CSc.:
Kontracepce v laktaci
MUDr. Michal Kliment:
Užívanost hormonální kontracepce na Slovensku
doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc.:
Krácení v souvislosti s užíváním steroidů a jeho management
prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc.
Co požadovat od dobře pracujícíchoIVF centra
MUDr. Pavel Otevřel:
Co je dobré vědět o darování oocytů


15.00 hod. Program odpoledního bloku II. část: IX. Ultrazvukový kurz

MUDr. Ivo Horniak:
Pokračování dopplerovských technik v UZ vyšetřování
MUDr. Monika Frisová
Praktické aplikace dopplerovskýc technik


20. 9. 2009 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gyenokologickýcg ordinací - výsledky posledních jednání SSG ČR

Obecné informace

Začátek přednášek: v 9.00 hod.
Registrace: 18.9.2009 od 17.00-20.00 hod.
19.9.2009 od 7.30 hod.
20.9.2009 od 8.30 hod.
Ubytování: Hotel Devět skal, Milovy
Společenský večer: 19.9.2009 hotel Devět Skal

Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro doprovod - 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za uybtování uhrazena do 17.8.2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

!UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte:
sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 724 277964, 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu

Platbu za registrační poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č.ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! Informujte prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu