XLII. doškolovací seminář SSG ČR

datum konání: 28.01.2011 - 30.01.2011
místo konání: Aquapalace Hotel Praha Čestlice

ve spolupráci se společností

28. 1. 2011 PÁTEK            NOVINKA v UZ doškolování!

vzhledem k typu výky s praktickými ukázkami je kapacita účastníků omezena v počtu max. 50 osob. Tato kapcita je již vyčerpána. Všem, kteří se nestihli včas zaregistrovat nabízíme další možnsot účasti na kurzu UZ diagnostiky a to v rámci jarního doškolovacího semináře SSG ČR v Českém Krumlvoě dne 8.4.2011.

 

ULTRAZVUKOVÁ AKADEMIE
ve spolupráci s firmou Electric Medical Service s.r.o.

14.00-16.00 hod.   I. BLOK
Gynekologické aplikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci
1.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, MUDr. Ivo Horniak:
Technologické základy
2.
prof. MUDr. Pavel Eliáš,MUDr. Ladislav Krofta, MUDr. Ivo Horniak:
UZ anatomie malé pánve
3.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.,MUDr. Ladislav Krofta:
Fyziologický obraz

16.00-16.30 hod. Coffee break

16.30-19.00 HOD.  II. BLOK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek
1.
MUDr. Ladislav Krofta:
Postupy vyšetření, základní měření
2.
MUDr. Ladislav Krofta, prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.:
Ukázky vyšetření na pacientkách
3. Praktická vyšetřování

Na akci je nutné se registrovat zvlášť,  bez nutnosti absolvovat sobotní odborný program.

Sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.

Akce bude zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Každý účastník obdrží za účast potvrzení.

________________________________________________________________

29. 1. 2011 SOBOTA

Obsah odborného programu:

Chairman:
MUDr. Vladimír Dvořák

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Zkušenosti a nové poznatky o nízkodávkové ATK obsahující gestoden
prof. MUDr. Michael Halaška, Dr.Sc.
OAB, etiologie a možnosti diagnózy a léčby
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.:
Nové možnosti stabilizace porušeného poševního prostředí
MUDr. Josef Záhumenský
Herpes genitalis v gynekologické praxi
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Olga Hlaváčková
Návrh postupu při abnormním krvácení
JUDr. Jana Marečková:
Sponzorování odborníka farmaceutickou společností?

_______________________________________________________

30.1.2011  NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR:
úhrady v roce 2011 za přítomnosti zástupců ZP
• situace ve financování gynekologických ordinací
• výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek jednání v 9.00 hod.

Registrace: 28.1. 2011 od 13.30-14.30 hod.-UZ AKADEMIE
                       28.1.2011 od  17.00-20.00 hod.
                       29.1.2011 od 8.00 hod.
                       30.1.2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace hotel Praha
Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku,
pro doprovod 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ PŘIHLÁŠKA
• Bude-li v době doručení vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informování, náhradní uybtování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytiování uhrazena do 27.12.2010, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, tel: 602 740 822, 724277964, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu.

!Veškeré platby prosím zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č.ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Na setkání se těší za SSG ČR                             

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek-pověřen organizací

 

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu