XXXV. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Organon Shering - Plough

datum konání: 03.10.2008 - 05.10.2008
místo konání: Milovy, hotel Devět Skal

Ve spolupráci Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

Program:

3.10.2008  PÁTEK
v 18:00 hod. - Symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.

Odborný program:
prim. MUDr. Jiří Štěpán, CS. "Bilance 2 let HPV vakcinace"
MUDr. Tomáš Fait, Ph. D. "Hodnocení přínosu vakcinace (HPV)"

Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer.


4.10.2008 SOBOTA

I.část odborného programu:

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Výsledky Projektu Klinické Zkušenosti s vaginální hormonální kontracepcí v ČR

MUDr. Eduard Čupka
Vaginální hormonální kontracepce v gynekologické ambulanci

as. MUDr. Petr Křepelka
Průzkum názorů na antikoncepci u žen před porodem a v laktaci

MUDr. Miroslav Havlín
Zlepšení kvality života během užívání nízkodávkové COC

Mgr. Radek Hampl, Ph.D.
Význam andrologického faktoru v léčbě neplodnosti

II. část odborného programu – VI. ULTRAZVUKOVÝ KURZ

MUDr. Ivo Horniak           
Pokračování dopplerovských technik v UZ vyšetřování

MUDr. Pavel Vlašín
Základy dopplerovských měření v porodnictví


5.10.2008 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR!

Jednání se zúčastní náměstci ministra zdravotnictví ČR Markéta Hellerová, Marek Šnajdr a zástupci zdravotních pojišťoven. Hlavním rématem jednání bude "Současná ekonomická situace a perspektivy úhrad ambulantní gynekologie.

Začátek přednášek: v 9.30 hodin
Registrace:
3. 10. 2008  17.00 - 20.00 hod.
                       4. 10. 2008  08.30 hod.
Ubytování:
Hotel Devět Skal, Milovy
Společenský večer: 4.10. 2008, Hotel Devět Skal

Společenský večer pro účastníky semináře

- součást registračního poplatku, pro doprovod - 800,-Kč.

Registrační poplatek + ceny viz závazná přihláška
- Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování v okolních penzionech.
- Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 4. 9. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc, tel. 724 277 964, 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu.
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se za SSG ČR těší              MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
                                                                    MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací

 

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

Fotogalerie:

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu