3. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

datum konání: 11.12.2009 - 13.12.2009
místo konání: Praha, Orea hotel Pyramida****

ve spolupráci se Sekcní ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

Generální partner

Hlavní partneřiPrezident konference: MUDr. Vladimír Dvořák

Předseda vědecké rady: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

Členové vědecké rady:
prof. MUDr. Michal Michal, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Zahraniční členové vědecké rady:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), prof. Giovanni Miniello (Itálie),
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. (Slovensko), Alexander Mortakis, MD, Ph.D. (Řecko), prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dümlerová, MUDr.Vladimír Dvořák, Anna Hajská, Ilona Kozlíková, MUDr. Tomáš Malík, Lucie Marková DiS., MUDr. Aleš Skřivánek
____________________________________________________________

11.12.2009  PÁTEK

ODBORNÝ PROGRAM

Kaňkův den

pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3.LF UK a FN Královské Vinohrady a pod záštitou děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

9.00 ZAHÁJENÍ B. Svoboda, V. Dvořák

9.00 – 12.00 hod. Dopolední blok
Diagnostika a léčba prekanceróz a karcinomu endometria

12.00 – 14.00hod.  PŘESTÁVKA

12.00 – 14.00 hod. JEDNÁNÍ VÝBORU

14.00 – 15.30 hod. Odpolední blok
SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
"Očkování v ordinaci gynekologa"

MUDr. Aleš Skřivánek: Praktické aspekty vakcinace v ordinaci gynekologa
MUDr. Pavel Kosina: Problematika varicelly a možnosti prevence v ordinaci gynekologa
prim. MUDr. Harald Čadílek: Novinky v očkování proti HPV

16.00 hod. JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR

_________________________________________________________________

12.12.2009 SOBOTA

9.00 – 12.00 hod. Dopolední blok
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy
Chairman: J. Ondruš

Pro zájemce o aktivní účast formou volných sdělení do bloku „Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy“ uvádíme níže informace o termínu a formě dodání.
Aktivní účast:
Termín zaslání: do 15. 10. 2009
Volná sdělení zašlete elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu.

12.00-13.30 hod. SATELITNÍ SYMPOSIUM společnosti Merck Sharp & IDEA Inc.

12.00 – 14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00 - 16.00 hod. Odpolední blok

Kvadrivalentní versus bivalentní HPV vakcína – kterou vybrat?
Chairman: V. Dvořák

20.00 GALAVEČER – Orea Hotel Pyramida

________________________________________________________________

13.12.2009 NEDĚLE

9.00 - 12.00 hod. Dopolední blok
Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve screeningu cervikálních karcinomů – zkušenosti po roce
Chairman: J. Ondruš

12.00 hod. Závěr konference
---------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné informace
Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!
Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu nejpozději do 15.10. 2009.
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 8. 11. 2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc,
tel: 602 740 822, 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu,
Přihlášku v elektronické podobě lze také vyplnit na www.ssg.cz, www.cgps.cz

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80
Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

On-line příhláška k aktivní účasti

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu